Django model fields – unique or None

Pokazuję kawałek kodu który pozwala ustawić na ChafField w modelu flagę unique ale równocześnie pozostawić pole opcjonalne.
Można wykorzystać to np dopisywania w profilu użytkownika numer pesel czy adresu email. Pole jest opcjonalne więc użytkownik nie musi go wypełniać ale jeśli już wypełnia to chcemy aby taka informacja była unikalna na tle innych użytkowników.

class UniqueNullCharField(models.CharField):

  def to_python(self, value):
    if isinstance(value, models.CharField):
      return value
    return value or "";

  def get_prep_value(self, value):
    return value or None

i wówczas w modelu dodajemy pole (pomijam aspekt walidacji adresu email) np.

email = UniqueNullCharField(
  max_length=250, blank=True, null=True, unique=True
)

W ten sposób możemy rozszerzyć nie tylko klasę CharField ale też jej wszystkie klasy potomne takie jak EmailField, SlugField i URLField.