Usuwanie indeksu z DynamoDB przy pomocy pynamodb.

Krótki opis jak usunąć zbędny index z bazy DynamoDB. Akcja **update_table** z **pynamodb** potrafi tylko edytować istniejące indeksy.

from pynamodb.connection import Connection
from pynamodb.constants import UPDATE_TABLE
con = Connection(host=AWS_URL_HOST_DYNAMO,
         region=AWS_REGION_NAME)
operation_model = con.client._service_model.operation_model(UPDATE_TABLE)
con.client._endpoint.make_request(
  operation_model,
  con.client._convert_to_request_dict(
    {
     'TableName': 'nazwa_tabeli',
     'GlobalSecondaryIndexUpdates': [
       {'Delete': {'IndexName': 'tutaj_nazwa_indexu'}}
     ]
    },
    operation_model
  )
)

Tu jest przykład usuwania ale możemy w ten sposób wykonać dowolną akcję zgodną z dokumentacją.